Wspinający się…

Wspinający się ołówek
#aircraftboners #samoloty #lotnictwo #wojsko #mig21