#wojskopolskie zamówi 20…

#wojskopolskie zamówi 20 tysięcy pistoletów VIS 100 (wcześniej znanych pod nazwą PR-15 Ragun). Zastąpią one pistolety WIST na wyposażeniu naszej armii. Zakup będzie realizowany poprzez #obronaterytorialna

https://www.milmag.pl/news/view?news_id=1652

#wojsko #bron #militaria #militaryboners