W 1939 roku Niemcy bestialsko zamordowali tysiące polskich jeńców. Trzeba…

…o tym pamiętać. Polewano ich benzyną i podpalano. Stawiano pod murem i rozstrzeliwano. Rozrywano granatami. Taki los spotkał tysiące żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli przez Niemców we wrześniu 1939 roku.