ORP Błyskawica – Irytujący historyk.

Opowieść o najbardziej znanym polskim niszczycielu z okresu II RP.