No to teraz wracamy do antyku…

No to teraz wracamy do antyku i wojen starożytnego Rzymu.

Imperium Rzymskie na przełomie er spoglądało z zainteresowaniem na krainę położoną między Odrą a Renem, nazwaną przez nich Germanią. Owa kraina zamieszkana była przez mnóstwo dzikich plemion, których wzajemne stosunki bywały bardzo skomplikowane. Często walczyły one ze sobą ze względu na to, że wszystkie prowadziły półkoczowniczy tryb życia, nie uprawiały rolnictwa przez co ustawiczne brakowało im żywności, a sposobem na to była według nich grabież ościennych plemion i państw

Link do znaleziska – Bitwa w Lesie Teutoburskim w 9 r. n.e. Analiza przyczyn, przebiegu i skutków

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach.Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)

Dodatkowe Tagi: #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #rzym #wojsko #zwyczaje #polityka #niemcy #bogactwo #militaria #dyplomacja #finanse #starozytnosc #bitwyswiata