Mija w właśnie 20 lat od…

Mija w właśnie 20 lat od tragicznego jak się okazuje w skutkach bombardowania Jugosławii przez NATO.

Bombardowania Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczęły się 24 marca 1999 r., a w Brukseli operację tę nazwano „Unijną Mocą”.

Wojsko Stanów Zjednoczonych jak się okazuje zrzuciło na kraj południowych Słowian ogromną ilość tzw. „brudnych bomb” to znaczy pocisków wzbogaconych o materiały promieniotwórcze. Na zdjęciu przykładowe 3 „brudne bomby” ze zubożonym uranem, odpadem z amerykańskiej elektrowni jądrowej.

Chociaż w siedzibie NATO zapewniano, że zadają ciosy tylko na cele wojskowe, to samoloty wykorzystywały bomby kasetowe i pociski zawierające materiały radioaktywne, szczególnie niebezpieczne dla ludzi. W pociski z radioaktywnym uranem wyposażone były amerykańskie samoloty szturmowe A-10. Jednocześnie ich lotnictwo nieustannie wykorzystywało bomby kasetowe, które dają podwyższony efekt niszczący podczas wykorzystywania materiałów rozszczepialnych przeciwko sile żywej. Samoloty USA celowo bombardowały podstacje transformatorowe, podczas niszczenia których uwalnia się środek chemiczny „perylen” – potencjalny czynnik rakotwórczy.

Przez 78 dni na słowiańską ludność zrzucono 15 ton zubożonego uranu. Serbski instytut naukowy ogłosił, że zubożonego uranu, który został zrzucony na kraje bałkańskie podczas operacji NATO, wystarczyłoby do stworzenia 170 bomb z Hiroszimy.

Wśród najbardziej rozpowszechnionych konsekwencji użycia tej broni są choroby tarczycy, nowotwór i mutacje płodu podczas ciąży. U coraz większej ilości dzieci w rejonie diagnozuje się raka, najczęściej wśród dzieci, których rodzice urodzili się około 1990 roku. Brytyjski fizyk Keith Baverstock wykazał, że użyty uran będzie mieć katastroficzne skutki dla ludności – ostro wzrośnie ilość chorób nowotworowych.

Naukowcy potwierdzili, że ze względu na przenoszenie cząstek radioaktywnych w powietrzu konsekwencje użycia brudnych bomb mogą się ujawnić w odległości tysięcy kilometrów od miejsc bombardowania. Skutków radioaktywnego bombardowania Jugosławii doznali też Włosi, 50 żołnierzy mających kontakt z amerykańską radioaktywną substancją zmarło po powrocie do domu w wyniku białaczki. Ogólny wzrost zachorowań na raka w całej Europie wiąże się z amerykańskimi bombami zrzuconymi w 1999 roku.

#slowianie #jugoslawia #nato #wojna #fotohistoria #rocznica #bron #usarmy #usa #wojsko #ciekawostki #historia #zbrodnia #historiaslowian #gruparatowaniapoziomu #kosowo #serbia #czarnogora #ludobojstwo #europa #nowotwory #qualitycontent