Katastrofalny stan śmigłowców w Wojsku Polskim

Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską publikuje rzeczywiste dane dotyczące liczebności eksploatowanych w Siłach Zbrojnych śmigłowców.