Już dziś w Wojskach Obrony…

Już dziś w Wojskach Obrony Terytorialnej służy 15 księży katolickich. W trakcie przygotowania do służby jest kolejnych 8, a docelowo może być ich nawet 35 – po jednym duchownym na każdy batalion.

I tak np. ksiądz kapitan wraz z 9-proc. dodatkiem za długoletnią służbę wojskową zarabia od 5995 zł, major – wraz z 15-proc. dodatkiem otrzyma blisko tysiąc zł więcej – 6911,50 zł.

Stopień podpułkownika wojska polskiego to już pensja sięgająca 8 tys. zł (7925,40 zł wraz z dodatkiem za długoletnią służbę wojskową w wysokości 19 proc.), a ksiądz pułkownik zainkasuje wraz z 27-proc. dodatkiem za lata służby wojskowej 10998,20 zł.

Znalezisko – https://www.wykop.pl/link/4991051/wot-sie-zbroi-duchowo-terytorialsi-rekrutuja-ksiezy/

#wololo #bekazkatoli #neuropa #wojsko #polska #katoliban