Integracja wież KTO Rosomak (Hitfist-30P) z ppk Spike wstrzymana

MON unieważnił postępowanie na integrację wież Hitfist-30P z wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR 17 grudnia 2018 roku. Powodem było niezłożenie oferty przez wykonawcę zadania tj. konsorcjum na czele z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Doposażenie miało dotyczyć 300 Rosomaków.