i to tak się żyje na tym…

i to tak się żyje na tym poligonie
#wojsko #wojskopolskie #poligon