Druga wojan światowa trwała…

Druga wojan światowa trwała 49.842 godzin. Statystycznie każdej godziny ginęło 1000 osób w tym 100 niemieckich żołnierzy.
I to wszystko przez ponad pięć lat

#ciekawostkizniemiec moj tag o Niemczech

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140814551/Pro-Stunde-starben-100-deutsche-Soldaten.html

#iiwojnaswiatowa #statystyka #wojsko