Czy nasza armia staje się…

Czy nasza armia staje się zbyt potężna? Jak walczyć z wrogiem, którego nie widać?
#bekazkatoli #wojsko