Co mireczki sądzą o…

Co mireczki sądzą o obowiązkowej służbie wojskowej?
#wojsko