@beQuick: 127 lat temu…

@beQuick: 127 lat temu urodził się Czesław Filipowicz, płk obs. inż. WP. W Wojsku Polskim służył od marca 1919 r., w 21 EN wspierającej działania 12 Dywizji Piechoty. Obs. Filipowicz w trakcie wojny polsko–bolszewickiej latał na największych samolotach bombowych w ówczesnym lotnictwie polskim typu Gotha oraz Fridrichshafen. Brał udział w bombardowaniu pociągów pancernych na stacji Malewannaja w dniach 25-26.05.1920 r. za pomocą bomb 50 i 100 kilogramowych. Dzięki tym atakom jeden z pociągów został zniszczony, a dwa pozostałe na skutek uszkodzonej linii kolejowej zostały zdobyte przez wojska polskie. W dniach 26–27.06.1920 r. z powodzeniem zbombardował bolszewickie baterie. Ponadto brał udział w lotach przeciwko oddziałom piechoty i jeźdźcom. W lipcu tegoż roku skutecznie zwalczał kawalerię nieprzyjaciela pod Młynowem, Demidówką i Beresteczkiem. W dniu 11.10.1920 r. wraz z kpt. Rayskim zbombardowali stacje kolejową w Żmerynce, niszcząc kilkanaście bolszewickich wagonów kolejowych. …

Czesław Filipowicz odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8081 oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 5. Ponadto uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 5 klasy, Krzyżem Walecznych, francuską i bułgarską odznaką obserwatora, Krzyżem Komandorskim Bułgarskiego Orderu „Zasługi”, Krzyżem Komandorskim Rumuńskiego Orderu „Korony Rumunii” oraz Krzyżem Komandorskim Estońskiego Orderu „Kotkarist”, Łotewskiego Orderu „Trzech Gwiazd”, Krzyżem Komandorskim Greckiego Orderu „Feniksa”, francuskim Krzyżem Wojennym i Medalem pamiątkowym wielkiej wojny oraz Krzyżem Kawalerskim Brazylijskiego Orderu „Krzyża Południa”. Za zasługi na polu lotnictwa wojskowego odznaczony w 1931 r. Krzyżem Zasługi.

Foto. Samolot bombowy typu Gotha, na którym służył Czesław Filipowicz (obok stoi myśliwiec Fokker D VIII/EV).

~Encyklopedia Lotnictwa Polskiego 1918-1920 w ramach skynet-project.com
#100lecielotnictwawojskowego #historia #ciekawostki #lotnictwo #samoloty #wojsko #lotnictwoiirp #gruparatowaniapoziomu #lwow #rocznicanadzisiaj