Armia rosyjska za panowania Pawła I

Rosyjska armia do czasów Piotra I (1699-1725) nie mogła równać się z wojskami krajów zachodnich. Nie odpowiadała ówczesnym standardom europejskim. Była jak na tamte czasy przestarzała i niezdolna do dużego wysiłku zbrojnego. Piotr I przeprowadził niezbędne reformy tzn. stworzył szkoły wojskowe…