A trzeci co był głupi poszedł…

A trzeci co był głupi poszedł do łączności.
Titatatititata

#wojsko #wojskopolskie